Dierentuinen zijn het laatste toevluchtsoord voor sommige met uitsterven bedreigde diersoorten. Hoewel de capaciteit beperkt is, kunnen dierentuinen helpen bij het behoud door voorrang te geven aan bedreigde diersoorten boven overige soorten eveneens door fokprogramma's toe te passen op bedreigde soorten. Nogmaals, de sleutel is genetische diversiteit. Deze diversiteit is ook noodzakelijk om als soort weer aan te passen aan de omgeving in het wild.
Kleine Panda's gaan hard achteruit in het wild
Kleine Panda's gaan hard achteruit in het wild

Bedreigde diersoorten

Als gevolg van menselijke activiteiten (voornamelijk landgebruik) namen veel (onder)soorten van wilde dieren af in populatieomvang, raakten gefragmenteerd en werden (ernstig) bedreigd. Van vier zoogdiersoorten, nemen twee af in populatieomvang en wordt één met uitsterven bedreigd, met verlies van leefgebied als hoofdoorzaak. Alleen bewuste acties kunnen verder uitsterven voorkomen. Voor sommige soorten is de enige optie in gevangenschap te fokken (ex-situ). Als het huidige tempo van de menselijke populatiegroei aanhoudt (en er is geen reden om aan te nemen dat dit niet het geval zal zijn), zullen meer soorten afhankelijk worden van conservatie in gevangenschap om te overleven.

Binnen dit scenario doen zich twee grote zorgen voor:

1) kleine populaties zullen genetische diversiteit verliezen;

2) fokken in gevangenschap is duur.

Scimitar Oryx - Overleeft zelfs enkel in dierentuinen
Scimitar Oryx - Overleeft zelfs enkel in dierentuinen

Daarom is het beheren van genetische diversiteit binnen populaties in gevangenschap een noodzaak om (a) populaties uit een knelpunt te halen en (b) efficiënte fokstrategieën voor conservatie.

Van de vier zoogdiersoorten nemen er twee af in populatieomvang en wordt één met uitsterven bedreigd, met verlies van leefgebied als hoofdoorzaak.

(Schipper et al., 2008)