Mean Kinship wordt veel toegepast als een methode voor conservatie in dierentuinen. Er werd bijvoorbeeld Mean Kinship gebruikt om de genetische diversiteit van de in gevangenschap levende zwartvoetigbunzing-populatie te beheren vóór succesvolle herintroductie in het wild.
Gemiddeld verwantschapsvoorbeeld (N=4)
Gemiddeld verwantschapsvoorbeeld (N=4)

Wat is Mean Kinship

Mean Kinship is een maat voor het belang van een dier. Dieren met een lage Mean Kinship zijn genetisch belangrijk. Dieren met een hoge Mean Kinship moeten minder (of helemaal niet) worden gebruikt. De Mean Kinship wordt berekend door de verwantschap (kinship) van dat dier met de gehele huidige populatie (inclusief zichzelf). De Mean Kinship per dier is dus relatief ten opzichte van de huidige populatie. Dit betekent dat de Mean Kinship van een specifiek dier in de loop van de tijd kan veranderen wanneer een populatie verandert. Als bijvoorbeeld: mean kinship van een dier zal toenemen elke keer als het nakomelingen voortbrengt.

Nadelen van Mean Kinship

Nadat de Mean Kinship voor elk individu is berekend, is het nog niet duidelijk hoe de fokkerij moet verlopen. De Mean Kinship per dier geeft niet aan hoeveel nakomelingen een dier zou moeten hebben, noch of een dier überhaupt gebruikt zou moeten worden. Dit komt door de combinatie van twee principes:

1) Het Mean Kinship-niveau laat niet zien op welke manier een dier verwant is aan de populatie. Een hogere Mean Kinship kan worden bereikt door ofwel een matige verwantschap met de gehele populatie of een zeer hoge verwantschap met een groot deel van de populatie. En dat maakt wezenlijk uit als het om behoud van diversiteit gaat. Mean Kinship optimaliseert dus niet altijd de genetische diversiteit, het hangt af van de populatiestructuur.

2) De huidige generatie zal verschillen van de volgende generatie.

Mean Kinship in de praktijk

Op dit moment is Mean Kinship een van de meest gangbare beschikbare conserveringsmethoden, die daadwerkelijk voor behoud zorgen. Het overtreft oude praktijken zoals het maximaal vermijden van inteelt. Hoewel de Mean Kinship van een individu niet het aantal nakomelingen aangeeft, is het in ieder geval duidelijk welke dieren belangrijker zijn en waarschijnlijk vaker gebruikt moeten worden. Na succesvol fokken en verlies van dieren binnen de populatie moet de Mean Kinship regelmatig opnieuw worden berekend. Daarbij worden wederom de genetische belangrijkheid van individuen in de nieuwe situatie opnieuw berekend.

De IJslandse herdershond was het eerste ras waar Mean Kinship werd gebruikt om dit ras te helpen behouden.
De IJslandse herdershond was het eerste ras waar Mean Kinship werd gebruikt om dit ras te helpen behouden.

Mean Kinship in hondenrassen

Mean Kinship werd voor het eerst geïntroduceerd in hondenrassen in 1998 door dr. ir. Pieter Oliehoek. Sindsdien wordt deze conservatietool steeds gangbaarder binnen de hondenfokkerij. Hoewel dit op zich een goede zaak is, kan het ook gevaarlijk zijn als men de Stappen niet volgt, zoals beschreven op deze website. De onbekende dieren, de zogenaamde vondelingen (foundlings) moeten worden geïdentificeerd en ook de verwantschap moet worden berekend over alle populaties. Sinds 2018 heeft Dogs Global Mean Kinship geïmplementeerd voor alle hondenrassen.